Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας

Σας ευχαριστούμε για την καταχώρηση της επιχείρησης σας!

Η ομάδα μας θα ελέγξει τα στοιχεία της καταχώρησης σας και με την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα πραγματοποιηθεί η δημοσίευση της καταχώρησης σας.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η καταχώρησης σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με την αιτιολογία απόρριψης.