1. Πολιτική Απορρήτου – Προσωπικά Δεδομένα

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Premium Support και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Επωνυμία: Premium Support

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σπετσών 1-3 , Νίκαια Αττικής, τ.κ 18452

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@premiumsuppport.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2155256131

Τα δεδομένα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας είναι ιδιοκτησία του mysafari.gr και απαγορεύεται η αντιγραφή τους και οποιουδήποτε τύπου μεταπώλησή τους. Αρμόδια για οποιαδήποτε αντιδικία είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Το mysafari.gr προσαρμόζεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) αναπτύσσοντας διαδικασίες και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την προστασία της ταυτότητάς σας. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε είναι κυρίως στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δική σας ενημέρωση και δεν έγκειται ενδεχόμενο προώθησης σε τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα που τηρούμε δεν είναι πλήρη ή ακριβή, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή να αρνηθείτε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας τους ή ακόμη και τη διαγραφή τους, με γνώμονα ότι στο αποτέλεσμα της εκπλήρωσης του αιτήματός σας μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε μελλοντικά αιτήματά σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που προμηθευτήκατε.

2. Σκοποί Επεξεργασίας Των Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail), που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, και για την συλλογή των οποίων έχετε προηγουμένως δώσει την συναίνεσή σας, ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε ότι αφορά την παραγγελία σας και την εκτέλεση των σκοπών της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης αγαθών.
  • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις.
  • Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
  • Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα.

Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εφόσον το επιθυμείτε.

Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε συνεργάτες μας για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ` ύλην δικαστήρια των Αθηνών.